Kliknij, aby przejść do strony głównej
Kliknij, aby przejść do strony WSG

Sprawozdanie z "Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej"

Jako reprezentant Kola Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze OTHER WAY Wyższej Szkoły
Gospodarki miałem przyjemność wziąć udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Naukowej, której temat przewodni brzmiał: "Działalność Kulturalna wobec współczesnych
zjawisk kulturowych i edukacyjnych". Konferencja odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2012
roku w Lublinie, a jej organizatorem było Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne
Pedagogów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające przy wydziale
Pedagogiki i Psychologii.
Obrady naukowe odbyły się w pięciu sesjach, podczas których miały miejsce
prezentacje związane z dość szerokim tematem konferencji. Pierwsza sesja, której bylem
uczestnikiem odbyła się bezpośrednio po przywitaniu przez przedstawicieli uczelni oraz
organizatorów, wszystkich przybyłych gości. Podczas tej sesji występowali studenci
reprezentujący uczelnie z Lublina, Warszawy, Poznania, Krakowa oraz czeskiej Pragi.
Moje 15 minutowe wystąpienie, było ostatnim w tej sesji i zostało przeprowadzone w
formie prezentacji multimedialnej. Tematem prezentowanym były: "Szanse dla menedżerów
kultury w obliczu nowych zjawisk kulturowych na przykładzie projektu CLASSIC AND
DUBSTEP IN PROGRESS".

Wystąpienie rozpocząłem od przybliżenia uczestnikom działalności naszego Koła OTHER
WAY, po czym zaprezentowałem istniejące definicje naukowe terminu menedżer kultury, a
także cechy, którymi powinna charakteryzować się taka osoba według polskich i
zagranicznych specjalistów tej dziedziny. Następnie uściśliłem jakie zjawiska kultury
uznałem za nowe, aby kolejno przywołać przykład projektu, zrealizowanego przez nasze kolo
w grudniu 2011 - Classic and Dubstep in Progress. Po wyjaśnieniu czym jest zjawisko
kultury Dubstep w Polsce i na świecie, omówiłem działania które zostały poczynione przez
członków koła, zaproszonych artystów oraz partnerów projektu. W końcowej części
wystąpienia ukazałem szanse i możliwości dla wszystkich stron, które były wynikiem
zrealizowania nietypowego projektu łączącego 2 odmienne środowiska muzyczne i
kulturowe. Na sam koniec mojego wystąpienia został zaprezentowany kilkuminutowy
materiał wideo ukazujących fragment koncertu będącego efektem końcowym naszego
projektu.
Po wystąpieniu, które rozpoczynała posesyjna dyskusje, skierowano do mnie kilka
pytań dotyczących procesu organizacji oraz sposobu pozyskania środków na realizacje
projektu. Otrzymałem także pochwałę od wykładowców goszczącego Uniwersytetu, za jak to
nazwali "książkowo przygotowaną prezentację", w związku z czym wydaje mi się, że można
uznać moją obecność na konferencji za godną reprezentację zarówno naszego koła OTHER
WAY, jak i Wyższej Szkoły Gospodarki.
Pozostałe wystąpienia tej sesji były bardzo interesujące, szczególną uwagę
poświęciłem jednak pierwszemu z nich, prezentowanemu przez doktorantkę Uniwersytetu
Warszawskiego - Katarzynę Kułakowską, która w bardzo przejrzysty sposób rozważyła " Czy
wobec nowych zjawisk kulturowych teatr wciąż jest nośnym medium mówienia o
rzeczywistości".
W kolejnych sesjach dnia pierwszego oraz dnia drugiego miało miejsce jeszcze w
sumie 16 wystąpień, z których część dotyczyła zagadnień pedagogicznych i bezpieczeństwa
dzieci, co było całkiem inspirujące, gdyż na co dzień nie mam styczności z tego typu
tematyką i problematyką. Poza tymi wystąpieniami, zostały również poruszone bardzo
nowoczesne tematy, które zdecydowanie przyciągnęły w największym stopniu moja uwagę w
trakcie konferencji. Podczas dyskusji posesyjnych wymieniłem swoje spostrzeżenia i
doświadczenia w kwestii szans i zagrożeń dla działalności kulturalnej w czasach internetu,
wykorzystywania cyberprzestrzeni do działań artystycznych. Również po bardzo
interesującym wystąpieniu przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego – Macieja Szuby,
zadałem kilka pytań dotyczących wykorzystywania nowych technologii w Muzeum Nowe
Sukiennice w Krakowie, co było tematem jego analizy i referatu.
Poza obradami w sali wykładowej, po zakończeniu pierwszego dnia obrad, miała
miejsce integracja uczestników w pobliskim pubie studenckim, gdzie odbywał się tego dnia
międzynarodowy festiwal piosenki alternatywnej. Podczas wieczoru organizatorzy
konferencji zapewnili posiłek i napoje, a także sympatyczną atmosferę, co również
przyczyniło się do bardzo pozytywnego wrażenia jakie pozostało w mojej głowie, które
również tworzyła całość dobrej organizacji przedsięwzięcia.
Podsumowując, w konferencji wzięło udział około 30 osób, z których każda otrzymała
materiały po konferencyjne, zawierające m.in. listę mailingową, dzięki której wszyscy
uczestnicy mają możliwość łatwej komunikacji w przyszłości. Jest to szczególnie przydatna
baza kontaktów dla naszego Koła, z którym planujemy zorganizować Ogólnopolską
Konferencję Naukową w listopadzie bieżącego roku, i którą notabene już podczas
Konferencji w Lublinie promowaliśmy wraz z Panią Magister Ewą Gruszką (opiekunką
Koła), zapraszając wszystkich jej uczestników do Bydgoszczy.

Maciej Pulit<< powróć do listy aktualności
kalendarz
sonda
Jak często uczestniczysz w wydarzeniach kulturalnych
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Kilka razy w roku
Raz do ruku
W ogóle
Głosuj
newsletter
Koło Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze OTHER WAY Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Spotkanie członków Koła OTHER WAY

Spotkanie członków Koła OTHER WAY odbędzie się o godz. 19.45 na WSG pod budynkiem K

Konferencja: KULTURA - OD WIZJI DO PRAKTYKI

www.wizjakultury.byd.pl